Sejarah Peradaban Islam Rekayasa Sejarah Daulah Bani Umayyah Buku 2

ISBN : 978-602-9018-28-8
Ukuran : 14×20 cm, x+154 hlm
Tahun Terbit : 2012
Pengarang : Nurul Hak

Kategori:

Deskripsi

Buku ini merupakan karya ilmiah dalam bidang sejarah Islam, yang berkaitan dengan historiografi (sejarah penulisan sejarah) Islam klasik. Secara khusus membahas beberapa pencitraan negatif yang terdapat dalam banyak historiografi Islam, baik yang ditulis oleh sejarahwan awal Islam maupun modern, mengenai Daulah Bani Umayyah.
Setelah melalui penelitian pustaka berdasarkan sumber-sumber sejarah Islam primer, ditemukan bahwa beberapa pencitraan negatif tersebut pada umumnya merupakan penyimpangan (bias) dari fakta sejarah yang sebenarnya, yang dilakukan oleh para perawi, pengkisah, pendukung mazhab teologi tertentu, dan penulis sejarah, tanpa melalui suatu kajian kritis dan selektif terhadap pelbagai periwayatan dan penulisan sejarah Daulah Bani Umayyah.
Dalam merekonstruksi rekayasa sejarah Islam Daulah Bani Umayyah, penulis berusaha untuk tidak berhenti pada pembongkaran sumber sejarah belaka yang ditengarai sarat dengan mitos dan penyimpangan dari fakta sejarah, penelusuran terhadap identitas para perawi, pengkisah dan penulis awal sejarah Islam Daulah Bani Umayyah, yang daripadanya ditemukan banyak rekayasa dan pemalsuan. Dengan demikian, daulah ini telah membuka pintu peradaban Islam menjadi peradaban dunia, yang kemudian dilanjutkan secara berkelanjutan oleh daulah Islam setelahnya, khususnya Daulah ‘Abbasiyah, yang mana kejayaan Islam telah mencapai puncaknya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pada masanya.
Dalam konteks inilah Daulah Bani Umayyah perlu dibaca dan dipahami secara historis, historiografis dan interpretasi sejarah Islam, yang selama ini belum banyak dilakukan oleh sejarahwan Muslim modern sekalipun.